Lịch Làm Việc >>> T2-T6: 8:00-21:00      T7: 8:00-17:00      CN: 10:00-16:00
Hỗ trợ online:
Hotline0936 799 169
 • VẬN CHUYỂN HÀNG ĐƯỜNG TÀU BIỂN

  VẬN CHUYỂN HÀNG ĐƯỜNG TÀU BIỂN

  Uy tín chất lượng là hàng đầu của chúng tôi!

 • VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BĂNG HÀNG KHÔNG

  VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BĂNG HÀNG KHÔNG

  Uy tín chất lượng là hàng đầu của chúng tôi!

 • CHUYỂN PHÁT NHANH GIAO HÀNG TẬN NHÀ

  CHUYỂN PHÁT NHANH GIAO HÀNG TẬN NHÀ

  Uy tín chất lượng là hàng đầu của chúng tôi!

 • CHUYỂN PHÁT NHANH GIAO HÀNG TẬN NHÀ

  CHUYỂN PHÁT NHANH GIAO HÀNG TẬN NHÀ

  Uy tín chất lượng là hàng đầu của chúng tôi!

 1. 1
 2. 2

Bảng giá

 • BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG HÀNG KHÔNG

   
  Zone       A        B           C          D          E          F              G          H       I
  Trọngluợng
   
  Thailand
  Hongkong
  Singapore
   
   
   
   
  Macau
  Brunei
  Indonesia
  Malaysia
  Philippinne
  Australia
  Japan,China
  Taiwan,
  NewZealand
  Korea
  Myanmar
  Nepal,Iran
  Bangadesh
  Pakistan
  Mongolia
  Tahiti,Iran
   U. S.A
  Canada
  Mexico
  PurtoRico
  Luxembur
   
   
  France,Spain
  Germany,UK
  Italia,Belgium
  Netherland
  Switzerlan
  Ireland,Norway
  Denmark,Finlan
  Sweden,Russia
  Poland,Czech
  Dubai,Ukraina
  Portugal
  Argentina
  Brazil,Qatar
  Turkey,
  SaudiArabia
  Kuwait
  Algieria,
  Panama
  Cameron
  Togo,Congo
  SouthAfrica
  Columbia
  Benin,Cuba
   0,50  24.50  28.39  25.50  32.53  28.60  28.23  31.23  34.50  37.63
   1,00  26.50  30.50  29.70  36.04  33.34  35.70  38.70  34.60  44.35
   1,50  29.45  32.62  33.40  39.53  39.10  40.16  43.16  42.60  51.37
   2,00  33.70  34.73  37.21  43.04  45.64  44.62  47.63  50.60  58.26
   2,50  36.82  38.85  41.47  48.52  49.18  49.09  52.00  58.60  67.11
   3,00  38.62  40.69  43.90  52.01  53.71  54.01  56.00  66.60  74.01
   3,50  40.42  42.54  45.56  54.50  57.25  57.94  63.00  74.60  80.87
   4,00  42.22  44.38  48.33  59.00  60.75  61.86  71.00  82.60  87.75
   4,50  44.02  46.23  51.09  62.48  64.29  65.78  77.00  90.60  94.61
   5,00  45.82  48.07  54.88  65.96  67.83  69.71  82.00  98.60  101.51
   5,50  54.22  56.47  62.47  75.57  77.37  79.45  88.00  108.60  111.94
   6,00  55.61  57.86  66.06  76.67  80.91  83.20  94.00  118.60  119.37
   6,50  57,01  59.26  68.65  77.77  84.45  86.94  101.00  124.82  128.37
   7,00  58.40  60.65  71.24  78.87  87.99  90.68  106.00  131.25  138.37
   7,50  59.80  62.05  73.84  79.98  91.53  94.43  112.00  137.69  148.37
   8,00  61.19  63.44  76.43  81.07  95.07  97.78  119.00  144.12  158.37
   8,50  62.59  64.84  79.02  82.18  98.60  103.12  124.00  150.56  168.37
   9,00  63.98  66.23  81.61  83.28  102.14  106.47  129.00  157.01  178.37
   9.50  65.38  67.63  84.20  86.65  105.68  109.82  134.00  163.44  188.37
   10,00  66.77  69.02  86.80  90.06  109.22  113.17  140.00  169.88  198.37
   10,50  75.30  78.35  92.22  96.40  113.84  123.42  151.00  179.22  206.37
   11,00  76.30  79.90  93.74  100.10  115.45   126.08  156.00  185.55  214.37
   11,50  77.30  81.45  95.26  104.05  117.06  128.75  161.00  191.89  222.37
   12,00  78.30  83.00  96.78  107.90  118.67  131.41  166.00  198.23  230.37
   12,50  79.30  84.55  98.29  111.00  120.29  134.08  172.00  204.56  238.37
   13,00  80.30  86.10  99.81  114.90  121.90  136.37  177.00  210.91  246.37
   13,50  81.30  87.65  101.33  118.30  123.51  138.66  182.00  217.24  254.37
   14,00  82.30  89.20  102.84  120.50  125.12  140.96  187.00  223.57  262.37
   14,50  83.30  90.75  104.36  122.60  126.74  143.25  192.00  229.94  270.37
   15,00  84.30  92.30  105.88  124.56  128.35  145.55  198.00  236.26  278.37
   15,50  87.30  96.85  109.39  126.85  131.36  152.66  203.00  242.68  286.37
   16,00  88.30  98.40  110.91  128.90  134.57  154.76  208.00  248.10  294.37
   16,50  89.30  99.95  112.43  130.30  137.55  156.87  212.00  253.52  302.37
   17,00  90.30  101.50  113.95  132.60  141.09  158.98  216.00  258.94  310.37
   17,50  91.30  103.05 115.46  134.70  144.45  161.09  220.00  264.36  318.37
   18,00  92.30  104.60  116.98  136.80  147.39  163.02  224.00  269.78  326.37
   18,50  93.30  106.15  118.50  140.50  150.90  164.94  226.00  275.21  334.37
   19,00  94.30  107.70  120.01  142.15  154.13  166.86  230.00  280.63  342.37
   19,50  95.30  109.25  121.53  144.45  157.78  168.79  234.00  286.05  350.37
   20,00  96.30  110.80  123.05  146.55  160.20  170.71  238.00  291.48  358.37
             BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM
  21-44
   4.00  4.10  6.00  7.97  6.20  6.50  6.70  12.50  21.10
  45-70
   3.30  3.50  4.90  7.00  5.00  5.60  5.80  9.30  11.90
  71-99
   3.00  3.30  4.80  5.92  4.70  5.50  5.60  9.00  11.60
  100-299kg  2.50  3.00  4.30  5.60  4.20  4.5  4.60  8.60  11.30
  300-499kg  2.40  2.90  4.10  5.40  4.15  4.30  4.60  8.30  10.80
  500-999kg  2.20  2.70  4.00  5.30  4.00  4.20  4.40  8.00
   10.50
  1000kg
  2.10 2.60  3.90  5.20  3.90  4.10  4.30  7.70
   10.20
   
  *Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T
  -Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng theo công thức tính thể tích như sau:(đơn vị tính Cm)
  (Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao)/5000 = ? Kg.
  -Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi:
  (2*Rộng +2*Cao) + Chiều Dài >= 330 thì tính hàng đó là 68 kg.
   Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
  Please Contact :  CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH LONG HƯNG PHÁT
                                Head Office: 84.8.3990 7826 / 2241 2949
                                Hot-line:       0933.733.193/ 0936.799.169 ( Mr. Chánh ) 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra lịch trình hàng hóa

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn : 0931 338 808

Thống kê truy cập

Liên hệ với chúng tôi